Justin Duong - welcome to you
J u s t i n ' s
J u s t i n ' s
.
.
.
.
.
Cuốn theo chiều gió

“Từ bây giờ có lẽ m sẽ tạm ngưng dùng Tumblr và Facebook… 1 thời gia để tập trung vào cs thực thôi… sống ảo quá lâu rồi cảm thấy m thật là vô nghĩa”

kissmeok:

Love/Couples

kissmeok:

Love/Couples

suteki ne.

suteki ne.

Bài hát tình yêu nhỏ

yeahhh! 

yeahhh! 

(Source: imaginablyy)

(Source: youaremysilentlove)

wth!!!!

wth!!!!

(Source: reblog-gif)

…………………….

…………………….

(Source: nunkula)

(Source: these-times-will-pass)

(Source: permeate)